Veld Reserveren

Voor leden ouder dan 18 jaar is het mogelijk om een veld te reserveren om buiten te volleyballen. Per groep is er 1 veld beschikbaar. Middels het aanmeldformulier onder aan deze pagina kun je een vaste dag en tijd reserveren. Wil je eenmalig een veld reserveren? Neem dan contact op met technischezaken@vtcwoerden.nl.

Graag ook je aandacht voor onderstaande maatregelen, zo houden we het met elkaar leuk en veilig:

  • Kom niet naar de locatie wanneer je klachten hebt of wanneer iemand thuis klachten heeft.

  • Hou 1,5m afstand, ook tijdens het volleyballen. (dit hoeft niet wanneer iedereen jonger dan 27 jaar is)

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de velden toe, en verlaat na afloop gelijk weer het terrein.